Haga clic aquí para el texto en Español.

 

VOOR DE TRIBALFANS

De Tribal is een van de meest krachtige expressies die men kan bedenken voor een tattoo.
Het is een tijdloze stijl die al meer dan duizend jaar oud is en die altijd zal blijven bestaan.
De Tribal is nog altijd zeer gewild bij de echte liefhebbers. Met ‘Tribal’ bedoel ik Polynesisch, Maori, Borneo of Keltisch stijl.

Omstreeks 1990 begon de hype voor Tribals en alles wat maar zwart was in de mode te raken. Iedere tatoeëerder stortte zich op deze stijl, want iedere klant wou iets op z`n arm wat zwart was. Of het nou goed of slecht gezet was maakte niet uit want de klanten zagen in die tijd het verschil toch niet.
Veel tatoeëerders kregen die tattoos niet goed zwart, en velen wisten nog minder hoe een goede Tribal eruit hoort te zien en hadden veel moeite met de ontwerpen. Dit gold al zeker voor het Keltische werk! Veel tatoeëerders raakten finaal de weg kwijt als ze met zo`n ingewikkeld knopen stukje bezig waren en al die knopen niet goed klopten of niet op elkaar aansloten.
Geen wonder dat de meeste tatoeëerders een hekel kregen aan alles wat met Tribal of Keltisch te maken had. Als er ‘n klant binnenkwam die om ‘n Tribal vroeg dan werd deze te verstaan gegeven dat dit ‘n fantasieloze stijl was, saai om te zien, en nog meer van zulke smoesjes. Maar wat ze eigenlijk bedoelden is dat het een lastige stijl was die men moeilijk onder de knie kon krijgen, en dat ze die daarom liever niet maakten. En mochten ze zich er wel aan wagen, dan liep het meestal uit op droevige zwarte misbaksels. Deze mislukkingen zijn overigens niet te coveren omdat zwart de laatste dekkende kleur is.

Op het eerste gezicht lijkt een Tribal zeer eenvoudig en makkelijk te maken.
Maar iemand die geen artistieke achtergrond heeft en zodoende geen kijk heeft op verhoudingen en structuren, zal nooit een goede tribal kunnen maken.
En waarom niet ?… Dat ligt aan het volgende;

In een Tribal zit bij voorbaat geen kleur en ook geen schaduw. Daardoor draait het bij een Tribal puur om de vorm.
Het is net als bij zwart wit fotografie, als de kleur weg is dan draait alles om de essentie. De basis, als je het zo noemen wilt. De kleuren zijn met opzet weggelaten.
Wat overblijft is de oorspronkelijkheid van wat er slechts met zwarte lijnen en vlakken gemaakt kan worden. Deze basis ontwerpen moeten esthetisch gezien goed in elkaar zitten zonder storende elementen die met elkaar botsen.
Dat wil zeggen dat alles in het ontwerp ook daadwerkelijk moet kloppen, en als het af is, aangenaam moet zijn om naar te kijken. De Tribal moet tevens passen bij het karakter van de persoon die ermee rondloopt.
De vormen moeten meelopen met de anatomie van de spieren en de rest van het lichaam. Details mogen niet met elkaar vloeken en moeten harmonieus aansluiten en het gehele ontwerp versterken.

Velen onderschatten dit. Men gaat dan uit onwetendheid praten over Tribals als zou deze stijl weinig inhoud hebben. Maar het tegenover gestelde is het geval. Daarom zijn er maar weinig tatoeëerders die een goede Tribal kunnen maken.
Maar ik maak ze nog volop! En de echte Tribal fans komen uit vrijwel heel Nederland om door mij een origineel stukje Polynesisch, Maori of Borneo te laten maken. En daar ben ik heel blij om.

Tattoo Jos.

 

 

PARA LOS AFICIONADOS TRIBALES

The Tribal es una de las expresiones más poderosas que uno puede imaginar para un tatuaje. Es un estilo atemporal que data de hace más de mil años y durará para siempre. El Tribal sigue siendo muy popular entre los verdaderos entusiastas. Por ‘Tribal’ me refiero al estilo polinesio, maorí, de Borneo o celta.

Alrededor de 1990, la exageración de los tribales y todo lo negro comenzó a ponerse de moda. Todos los tatuadores se lanzaron a este estilo, porque todos los clientes querían algo en su brazo que fuera negro. No importaba si estaba bien o mal puesto, porque los clientes en ese momento de todos modos no veían la diferencia. Muchos tatuadores no se tatuaron el negro correctamente, y muchos ni siquiera sabían cómo debería verse un buen tribal y tenían muchos problemas con los diseños. ¡Esto ciertamente se aplica al trabajo celta! Muchos artistas del tatuaje finalmente se perdieron cuando estaban trabajando en una pieza de anudado tan complicada y todos esos nudos no encajaban correctamente o no se conectaban entre sí. No es de extrañar que la mayoría de los tatuadores odien todo lo tribal o celta. Cuando un cliente entró y pidió un Tribal, le dijeron que era un estilo poco imaginativo, aburrido de ver y más excusas. Pero lo que realmente querían decir es que era un estilo engañoso que era difícil de dominar, y por eso prefirieron no hacerlo. Y si lo intentaban, por lo general terminaba en tristes y negros fallos de encendido. Estas fallas no se pueden cubrir porque el negro es el último color opaco.

A primera vista, un Tribal parece muy simple y fácil de hacer. Pero alguien que no tiene antecedentes artísticos y, por lo tanto, no tiene visión de proporciones y estructuras, nunca podrá hacer un buen tribal. ¿Y por qué no?… Eso depende de lo siguiente;

En un Tribal no hay de antemano color ni sombra. Como resultado, un Tribal se trata puramente de forma. Es como con la fotografía en blanco y negro, cuando el color se va, todo gira en torno a la esencia. Lo básico, si quieres llamarlo así. Los colores se omiten intencionalmente. Lo que queda es la originalidad de lo que solo se puede hacer con líneas y superficies negras. Estos diseños básicos deben ser estéticamente agradables sin que ningún elemento perturbador choque entre sí. Esto significa que todo en el diseño debe ser realmente correcto y, cuando esté terminado, debe ser agradable a la vista. El Tribal también debe coincidir con el carácter de la persona que camina con él. Las formas deben seguir la anatomía de los músculos y el resto del cuerpo. Los detalles no deben chocar y deben encajar armoniosamente y realzar todo el diseño.

Muchos subestiman esto. Luego, la gente comienza a hablar de Tribals por ignorancia, como si este estilo tuviera poca sustancia. Pero lo contrario es el caso. Por eso hay muy pocos tatuadores que puedan hacer un buen Tribal. Pero he hecho un montón de ellos. Y los verdaderos fanáticos de Tribal vinieron casi de todos los Países Bajos para que hiciera una pieza original de Polinesia, Maorí o Borneo. Y estoy bastante orgulloso de eso.

Tatuaje José.